Blogg
8 mars, 2018
Många organisationer bokar i dagarna konferenslokal för uppstartskonferensen efter semestern. Johan Frisack uppmanar ledningsgruppen att redan nu börja arbeta strukturerat för att få ut mesta möjliga effekt av en av de största investeringarna som verksamheten årligen gör i organisationen.
Blogg
16 februari, 2018
”Vi måste jobba agilt”. De orden hörs överallt inom organisationer och ses ofta som en lösning på en alltför rigid projektmetodik. Man vill åt flexibiliteten och därmed effektiviteten som ett agilt arbetssätt kan medföra. Agilt har blivit ett buzzword. Men kan, och framför allt bör, alla projekt drivas agilt? Ekan Managements Annica Delin delar med sig av sina erfarenheter av agil projektmetodik.
Blogg
17 november, 2017
Att välja nytt systemstöd är inte lätt. Ännu mer komplicerat blir det om valet ska genomföras enligt Lagen om Offentlig upphandling. Med den nya metoden KPD ges offentliga verksamheter, likt den privata sidan, möjlighet att bedöma alternativa lösningar och testa olika IT-verktyg innan man väljer det mest effektiva och ändamålsenliga arbetssättet. Metoden ställer lite högre krav på dokumentation, kommunikation och likabehandling än de traditionella förfarandena, men det vägs upp av ett klart större mervärde för verksamheten.
Blogg
12 oktober, 2017
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick i år till en ekonom vars forskning handlar om mänskliga tillkortakommanden. Vi ser redan idag att de organisationer som utvecklar sina processer för planering och beslutsfattande i samklang med såväl affärsrytm som mänskligt beteende når bättre resultat. Än så länge är dessa organisationer i minoritet, men kanske är erkännandet av Richard M Thalers forskning precis det som behövs för att knuffa majoriteten i rätt riktning.
Blogg
5 september, 2017
”Ju fler kockar desto sämre soppa” brukar det heta. Men behöver det verkligen vara så? Kanske behöver vi som med allting annat se över och anpassa också våra talesätt till den verklighet vi lever i nu. En verklighet som är minst sagt dynamisk och sammankopplad på både bredden och tvären. Näe, i den verkligheten tror jag aldrig att ensam är stark. Och dessutom är det ju så himla tråkigt att gå runt och utvecklas för sig själv.
Blogg
4 juli, 2017
Medarbetare på Ekan Management bloggar om sina tankar, idéer och intryck från Almedalsveckan. Bloggen uppdateras löpande under vecka 27.
Blogg
30 juni, 2017
Mitt inne i leveransmånaden med stort L reflekterar Ekans Johan Frisack över styrkan i en kreativ och engagerad projektgrupp. Värdefulla tips till den som vill inleda semestern, och sedan starta upp igen, utan ohälsosamma stresspåslag.
Blogg
12 juni, 2017
Härom veckan var det Göteborgsvarvetvecka i stan. En riktig löparfest med såväl individuella lopp som stafettlopp. Petra Bredehorst och Hanna Westberg gör sin debut på Ekan Managements blogg genom att reflektera över likheterna mellan Stafettvarvet och en verksamhetsprocess och därigenom belysa vikten av lyckade överlämningar mellan processteg.
Blogg
29 mars, 2017
Det är lätt att förstå det attraktiva i tydliga och kvantifierade mått på hur väl verksamheten utvecklas. Kanske är det just därför vi lätt fastnar i uppföljning och mätning av alla möjliga mått, utan att ha reflekterat ordentligt över den verkliga affärs- och verksamhetsnyttan. ”What gets measured gets done” heter det ju enligt talesättet. Det indikerar att vi kan styra genom mätning. Det reflekteras inte lika ofta över risken för att det som mäts faktiskt också är DET ENDA som görs.
Blogg
13 mars, 2017
När det gäller processoptimering är det lätt att enbart fokusera på enskilda aspekter. Johan Frisack gör sin debut på Ekan Managements blogg genom att beskriva en komplett processoptimering med ett eget exempel ur vardagen.
Blogg
22 december, 2016
Fastighetsbranschen går starkt med låga vakanser i ett gynnsamt lågränteläge. Men vad kan potentiellt leda till en försämrad situation på den svenska fastighetsmarknaden? Sett ur ett makroperspektiv finns det en del att vara vaksam på; t.ex. ett omvälvande val och politisk osäkerhet i USA, Kinas omstrukturering och höjda räntor. Men produktionen behöver öka och det finns stora möjligheter – Ekan Managements Rickard Törnblom och Jesper Paulsson tar tempen på den svenska fastighetsbranschen.
Blogg
6 december, 2016
Städers ambitioner att vara attraktiva föder konsekvenser som kanske inte alltid beaktas i planeringsprocessen. I en så kallad översiktsplan beskriver politiken de långsiktiga ambitionerna - en allt svårare konstart i en allt mer föränderlig, snabbrörlig och oförutsägbar värld.
Blogg
30 augusti, 2016
Är du en av de som aldrig hört talas om ’cirkulär ekonomi’? Eller vet du kanske vad det är men inte hur du och din organisation påverkas eller skulle kunna dra nytta av det? Det är på tiden att fler svenska företag och organisationer lyfter upp frågan om cirkulära affärsmodeller på agendan och börjar anpassa sin strategi därefter, innan man ser sig omsprungen av verkligheten.
Blogg
8 juli, 2016
Rapporteringen från Almedalsveckan fortsätter. Petra Lundgren bloggar om fastighetsbranschen, vård, kommun och det som tangerar alla branscher, nämligen digitaliseringen och tankar om hur framtidens ledarskap bör se ut.
Blogg
5 juli, 2016
Årets Almedalsvecka är i full gång och Ekan Management är självklart på plats. Anna Segerberg bloggar om tre av årets stora ämnen; digitalisering, eHälsa samt integration och arbetsliv.
Blogg
2 juni, 2016
I år firar Ekan Management 30 år - tre decennier av innovation. Genom att utmana, involvera och förverkliga har vi hjälpt våra kunder att forma sin framtid i närmare 1 000 uppdrag. Kanske är det just nu, i tider av turbulens och osäkerhet, som nödvändigheten av innovation är som allra störst.
Blogg
21 april, 2016
I privatlivet är vi snabba att prova olika metoder för att åstadkomma en förändring. Men hur ser det ut på arbetsplatsen? Hur kommer det sig att vi så sällan pratar om förändringsmetoder på jobbet? Och varför är vi inte bättre på att ta hjälp av metodspecialister för att stötta i projekt? – Som en PT när vi tränar?
Blogg
8 mars, 2016
Har du någon gång fyllt i ett internetformulär, registrerat dig som ny användare på en hemsida eller beställt varor från internet? Då har du förmodligen stött på en intelligent hjälpreda som påminner dig om du missat att fylla i ett fält. Kajsa och Linnéa lyfter fram möjligheter för ökad patientsäkerhet i vården med stöd av kontrollmekanismer och branschöverskridande samarbeten.
Blogg
9 februari, 2016
Vår hjärna är inte anpassad till den anstormning av information och valmöjligheter som vi lever med idag. Därför måste vi anpassa vårt beteende till verkligheten. Malin kommer med fem råd för ett mer effektivt beslutsfattande.