Hållbarhet

På Ekan Management vill vi göra en verklig skillnad genom vårt hållbarhetsarbete. Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO-standard 9001 och 14001. Ta gärna del av vår hållbarhetspolicy för att få en djupare inblick i vårt arbete och våra värderingar. Om du även vill ta del av vår miljöberättelse delar vi med oss av den på begäran.

Dekal för ISO 14001Dekal för ISO 9001

Vårt program inom miljö- och hållbarhet drivs på olika sätt av Peter, Adam och Caspar, centralt och på våra respektive kontor.

Ekan Management är medlem i CSR Västsverige, där företag samarbetar för att förbättra sina verksamheter ur ett CSR-perspektiv. Genom konferenser, kompetensutveckling och kommunikation strävar vi efter att främja ”Globalt ansvar genom Lokal utveckling”.

Vårt bidrag består av både ekonomiska stöd och pro bono-arbete. Idag stödjer vi bland annat följande organisationer:

  • Handelshögskolan i Göteborg
  • Opportunity Day
  • Göteborgs Stadsmission
  • Stockholms Stadsmission
  • Kiva

Agenda 2030-målen sitter i ryggraden hos våra konsulter och ligger som grund för vårt hållbarhetsarbete ute hos våra kunder. Som managementkonsulter på Ekan är vi främst fokuserade på att bidra till följande mål:

På Ekan skapar vi gynnsamma förutsättningar för innovation och utveckling ute hos våra kunder, samtidigt som vi främjar en ekonomisk tillväxt som inkluderar alla i samhället. Vi strävar efter att säkerställa anständiga arbetsvillkor och skapa en miljö där idéer kan blomstra och nya möjligheter kan uppstå för att främja en hållbar framtid för alla. Vi samarbetar nära med studenter för att skapa en miljö där både juniora och seniora arbetstagare kan lära av varandra och utvecklas tillsammans.

På Ekan Management strävar vi efter att främja inkluderande och hållbar industrialisering genom att främja forskning, innovation och teknologiska framsteg. Vi arbetar för att bygga en stabil infrastruktur som är grundläggande för en framgångsrik och hållbar framtid. Som managementkonsulter spelar vi en viktig roll genom att agera som beslutsstöd i tidiga skeden av projekt för att säkerställa att våra kunders verksamheter är hållbara på lång sikt.

Vi samarbetar med våra kunder för att integrera hållbarhet i infrastrukturutveckling för att skapa levande och välmående städer. Framför allt agerar vi beslutsstöd i Göteborgs Stad och Stockholms Stad.

Vi vill att våra kunder, ägare och partners ska vara stolta över att vara en del av Ekans verksamhet. Som konsultbolag är vårt hållbarhetsarbete av särskild betydelse då det influerar våra kunder och inspirerar till mer hållbara beslut, vilket i sin tur skapar en positiv och omfattande påverkan.

 

Aktuellt