Socialt engagemang

För oss på Ekan Management känns det bra att kunna göra en extra insats. Inte bara för de kunder som vi arbetar med varje dag, utan också för andra verksamheter och idéer som vi brinner för. Vi ser vårt arbete med CSR som en del i att våra kunder, våra medarbetare och våra ägare skall kunna känna sig stolta och tillfreds med att vara en del av det som Ekan Management gör.

Vårt bidrag kan bestå av såväl ekonomiskt tillskott som pro bono-arbete. Idag stödjer vi bland annat följande organisationer:

  • Kiva
  • Global Virome Project
  • HandelsConsulting
  • Handelshögskolan i Göteborg
  • Ett antal lokala idrottsföreningar

Ekan Management är även medlem i föreningen CSR Västsverige där företag tillsammans arbetar för att förbättra sina verksamheter ur ett CSR-perspektiv. Konferenser, kompetensutveckling och kommunikation återfinns på dagordningen utifrån ledorden ”Globalt ansvar genom Lokal utveckling”.

Genom ett konsekvent miljöarbete och diplomering enligt Svensk Miljöbas nationella miljöledningssystem, försöker Ekan göra det vi kan för att skapa ett mindre ekologiskt fotavtryck. Vi är dessutom en diplomerad cykelvänlig arbetsplats, har eko-policy på våra inköp, komposterbart avfall och en hel rad andra insatser som minskar vår miljöpåverkan.

Diplom Svensk Miljöbas

Ekan Managements miljöpolicy

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.