Caspar Hanes

Caspar äe en erfaren konsult med expertkunskaper inom samhällsutveckling och regional utveckling. Caspar genomför exempelvis kvalitativa kartläggningar, analyser och utvärderingar inom digitalisering, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning- och utveckling. Caspar har även bakgrund som statsrådsassistent på Regeringskansliet.

Caspar är utbildad vid Stockholms Universitet med en master i statsvetenskap.