Analogt arbete för en digitaliserad stads- och samhällsutveckling

Digitalisering är ett begrepp som vi använder frekvent nuförtiden, men vad menar vi egentligen? Det finns ingen entydig definition på digitalisering som är fullt gångbar i alla branscher och verksamheter men ofta är det digital transformation som avses. Oavsett hur vi definierar digitalisering så borde frågan vi ställer oss vara:

”Hur ska vi arbeta med stadsutveckling i framtiden? Vad är det vi vill uppnå? Coola digitala lösningar eller systematiska och hållbara arbetssätt?”

Jag skulle vilja hävda att digitalisering är en form av verksamhetsutveckling och att vi borde angripa det på det sättet, inte som ett IT-uppdrag, utan med vetenskapligt bevisad förändringsledning som drivkraft och med därefter följande genomförandeprojekt inom till exempel processutveckling, ledarskapsutbildning eller systeminföranden.

Med ett samhälle som kräver allt snabbare, och korrekta, analyser och beslut måste vi fundera på hur vi hittar de nödvändiga sambanden, begränsningarna och synergierna effektivt. Över helheten, inte per projektfas eller fastighetsägare! Digitala system är ovärderliga hjälpmedel för att identifiera avvikelser & trender eller för att summera och filtrera men det krävs att systemet är uppsatt med rätt modeller och förutsättningar för att vi ska få ut den information vi förväntar oss.  Det vill säga ett analogt arbete för en digitaliserad stads- och samhällsutvecklingsprocess.

Under ett antal år har vi pratat samordning men nu är det dags att ta tag i de jobbiga frågorna på allvar! Om vi inte vågar vända på frågeställningarna, definiera nya affärsmodeller eller tänka förbi nästa årsbokslut kommer vi aldrig att uppnå något som är i närheten av hållbarhet. Jag tror att nyckelfrågorna för långsiktig och hållbar stads- och samhällsutveckling till en mycket stor del ligger i analoga värden. Det vill säga hur vi arbetar, samarbetar och strukturerar våra organisationer, kommunala förvaltningar och projekt.

För att komma ett steg framåt i utveckling av framtidens städer behövs nationella riktlinjer kring samordning, nya affärsmodeller med långsiktiga incitament och en markant ökad förståelse för alla aktörer inom stadsutveckling, byggprocessen och bland myndigheter. Med andra ord traditionell verksamhetsutveckling och förändringsledning. Och det finns inga genvägar med hjälp av system eller digitala lösningar, tvärtom kan IT-utvecklingens oändliga möjligheter leda fastighetsbranschen åt fel håll. Riksdagen behöver peka ut riktningen och vi måste börja samordna på allvar, inte bara byta information utan förädla, och gå framåt tillsammans. Därefter kan den stora digitala transformationen utföras.

Jag vill gärna höra just dina åsikter och kreativa lösningar kring hur vi uppnår framtidens stads- och samhällsutveckling!

Jag kommer att ägna all tid och energi under Almedalsveckan till att låta mig inspireras och informeras kring detta. För att sedan, under hösten, dra igång aktiviteter tillsammans med mina kollegor på Ekan som tar oss ett steg närmre de strategier, metoder och verktyg som vi kan bidra med för utveckling av framtidens städer och samhällen.

Vill du diskutera detta ämne mer med mig? Fyll i formuläret här så kontaktar jag dig snarast!

Ann Palmér

070-600 85 21

ann.palmer@ekan.com