Bättre effekt med en PT på jobbet

I privatlivet är vi snabba att prova olika metoder för att åstadkomma en förändring. Det finns metoder för att leva ett mera hälsosamt liv, bli tryggare i sin föräldraroll, leva mer i nuet, få bättre självkänsla, osv.  De riktigt engagerade tar ofta hjälp utifrån exempelvis genom en PT på gymet eller via en utbildning för att lära sig metoden ordentligt.

Men hur ser det ut på arbetsplatsen? Hur kommer det sig att vi så sällan pratar om förändringsmetoder på jobbet? Och varför är vi inte bättre på att ta hjälp av metodspecialister för att stötta i projekt? – Som en PT när vi tränar?

En metod är inget annat än en modell för hur man ska komma från läge A till läge B. Att arbeta i projektform handlar förenklat om att planera, leda och genomföra ett antal aktiviteter för att åstadkomma en förändring av något slag. Idag är det självskrivet att varje projekt har en projektledare som  leder projektet och ser till att projektet taktar på enligt plan. Men mycket mer sällan har vi en  utpekad förändringsledare (projektets PT) som ansvarar för att allt nytt som projektet innebär i form av nya arbetssätt, nya IT-stöd eller en ny organisation är förankrat hos de människor som är berörda och att det finns rätt förutsättningar att förverkliga förändringen långsiktigt.

Under våren går jag en kurs i förändringsledning på IT-universitetet här i Göteborg, och det som är slående är vilken mängd teorier och modeller det finns runt just förändringsledning. Det som också är slående är när man jämför med verkligheten, är vad lite av det finns beskrivet i teorin som verkligen som appliceras ute i yrkeslivet. Vi vill ju att de projekt vi satsar tid och pengar på ska inte bara nå projektets mål med avseende på tid, kostnad och innehåll, utan även att projektet ska resultera i hållbar nytta… Tills nästa förändring!

Här följer ett par tips på olika förändringsledningsmodeller som jag kommer att bära med mig till mina nuvarande och framtida kunder.

  • 7 Habits model (Stephen Covey)
  • 8 step model for change (John Kotter)
  • Unfreeze-Change-Refreeze (Curt Lewin)