Utmaningar med den traditionella budgetprocessen och synsätten inom Beyond Budgeting

Tidigare bloggar har berört utmaningar med den traditionella budgetprocessen och synsätten inom Beyond Budgeting som kan lägga grunden för en dynamisk styrning.

Man kan verkligen fråga sig varför företag i huvudsak planerar baserat på kalenderåret. Det är ju inte precis så att alla bolag har en naturlig rytm som gör att dom startar sin verksamhet den 1 januari för att sen stänga ner den 31 december.

Anledningen till att merparten av alla företag planerar på kalenderår är troligtvis att man tidigt kopplade planeringsarbetet (budgeten) till den externa redovisningen och den ska ju rapportera till skatteverket varje år.

Men rapporteringen till skatteverket har ju inget med ett företags affärsverksamhet att göra.

På senare tid har en del företag gått över till rullande prognoser vilket kan upplevas som betydligt bättre eftersom man inte får ett start- och stoppbeteende. De flesta diskuterar om dom ska göra en rullande 12 månaders prognos eller en rullande 18 månaders prognos. Längre än så brukar inte analysen gå.

Om man tänker lite utanför boxen så kan man fråga sig vilken planeringshorisont som företaget borde ha beroende på vilken typ av affär man har. Det känns ju lite rimligare. Ett företag som säljer mjukglass kanske bara har en planeringshorisont på 10 dagar (beroende av vädret). Ett annat företag som bygger och säljer bostadsrätter har kanske en total planeringshorisont på 25 år (från markanskaffning till försäljning + 10 års nybyggnationsgaranti). Inget av dessa bolag betjänas speciellt bra varken av rullande 12 eller rullande 18 månader.

Gör analysen baserad på företagets affärsrytm.  Ju längre in i framtiden vi planerar desto osäkrare kan vi uppleva att planen är och då är det rimligt att längre fram i tiden planera på en mer övergripande nivå.

I dag finns det möjligheter att få stöd i sin planering med hjälp av AI och statistiskt beräknade prognoser. Det kommer vi skriva om i nästa blogg.

Hör gärna av dig om du har funderingar runt statisk vs dynamisk styrning!

Psst: Visste du att Ekan Management faciliterar ett nätverk med fokus på dynamisk styrning/beyond budgeting riktat till ekonomer på bolag i Stockholmsregionen? Kontakta Julia Viklund om du är intresserad av att delta.

Ekan är även Sverige-representant för det internationella nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Kontakta oss om ert bolag är intresserade, så berättar vi mer om vad ett medlemskap innebär.