Data är det nya guldet – snart även i fastighetsbranschen

Fastighetsägare har efter årtionden av sjunkande räntor, stadig befolkningsökning och inflyttning till städerna sett hur värdet på deras fastigheter skjutit i höjden. Att äga och förvalta fastigheter har under en lång tid gett en enorm avkastning, utan att ägarna behövt göra några dramatiska skiften i deras verksamhet.  Kanske är detta en anledning till att fastighetsbranschen ligger långt efter med digitaliseringen jämfört många andra branscher, något konstateras i Branschorganisationen Fastighetsägarnas rapport från ifjol. Resultatet av undersökningen är också att potentialen är stor, med fina möjligheter att skapa värde genom nya affärsmodeller.

Nu skymtar dock en ny morgondag för fastighetsbranschen. Tekniken finns för att erbjuda virtuella visningar av lägenheter och lokaler med hjälp av Virtual Reality (VR) eller Augmented Reality (AR). De kommersiella fastighetsägarna pratar co-working och digitala tjänster. Gemensamt för dessa typer av tjänster är att man behöver vår tids viktigaste råvara – data. Data och information om fastigheten är hjärtat som möjliggör att digitala tjänster kan skapas. Med hjälp av digitaliseringen kommer fastighetsägarna att kunna skapa nya intäktsmodeller, tack vare den information som genereras av fastigheten och hyresgäster. Det kan handla om sensorer som känner av temperaturer, människors rörelsemönster, energiförbrukning – ner på rumsnivå. Eller att hissen felanmäler sig själv och att sopsorteringen kallar på tömning när det är fullt. 


För någon vecka sedan deltog David Lundkvist och Ann Palmér på Nordic BIM Summit där ledande systemleverantörer, innovativa start-ups, byggjättar och fastighetsägare samlades för att framtidsspana om hur Building Information Modeling (BIM) kommer förändra fastighetsbranschen i grunden. Att arbeta med BIM handlar i korthet om att tillgängliggöra information om en fastighet i varje steg i byggprocessen; allt från planering av fastighetens samspel med övriga staden, projektering, konstruktion och förvaltning.  En BIM-modell är en digital modell av fastigheten, där information från byggnadens hela livscykel samlas. Tanken är att BIM-modellen alltid speglar fastigheten, även efter ombyggnationer och hyresgästanpassningar. BIM-modellen kan också utgöra en värdefull källa av kunskap och insikter till nästa byggnadsbeställning.


Det David Lundkvist tar med sig från Nordic BIM Summit är följande insikter:

  • Fastighetsägare kan nu på allvar börja tjäna pengar på sin data och information om byggnaden genom att skapa nya digitala tjänster. Det är hög tid att hitta nya affärsmodeller.
  • 13 000. Det är antalet byggnader som behöver byggas globalt fram till 2050, för att tillgodose befolkningsökningen – 13 000 per dag alltså. Detta leder också till nya frågor; hur skapar vi nytta med all denna data? Hur ska vi tackla den gigantiska miljö- och klimatpåverkan detta kommer leda till?
  • De fastighetsägare som inte hänger med i utvecklingen riskerar att bli omsprungna och irrelevanta.

Hur tror du att fastighetsbranschen kommer förändras de närmaste åren?

Vi på Ekan jobbar tillsammans med flera av de stora fastighetsägarna; både inom kommersiella lokaler och bostader, såväl kommunala som privata. Vi ser att flera av dessa just nu gör en resa mot ökad digitalisering där tillgängliggörandet av fastighetsinformation är en förutsättning för digitalisering. Läs gärna vårt exempeluppdrag kring effektiv och värdeskapande informationshantering på denna länk. Hör av dig till oss om du vill höra mer om hur vi jobbar!