Den lika viktiga tredjefemman

Häromdagen besökte jag en verksamhet där det pågår ett processorienteringsarbete. Inom en del av verksamheten hade ett flertal arbetsuppgifter identifierats som del av en stödprocess. I efterhand har det visat sig att resurser som allokeras till arbetsuppgifterna, nu alltså inom ramen för en stödprocess, har minskat. Underförstått verkar det som att resonemanget är: ”eftersom det nu bara är en stödprocess så är det nog inte lika viktig längre och då behöver vi inte lägga lika mycket resurser på detta som vi gjorde tidigare”. Det fanns även fall där det ansågs att det man själv sysslade med var så viktigt att det inte borde vara en stödprocess – ”det här är viktigt, det måste vara en huvudprocess!”

Det här fick mig att fundera. Processorientering ska ju leda till ökad insikt och förståelse för helheten…? Processorientering ska göra det enklare för medarbetaren att förstå sin roll och sitt bidrag till de övergripande målsättningarna…?

Vår avgörande uppgift i tredjefemman
Jag kom att tänka på min egen hockeykarriär. Som barn handlade hockeyn om att ha kul (med rätta!), alla ville spela mycket och alla ville göra mål och ha skoj tillsammans. Med tiden blev det mer organiserat och komplext. När jag var i 17-18-årsåldern sa min coach till mig: ”Jag behöver dig i tredjefemman, du kommer göra ett väldigt bra jobb där. Jag vill att du spelar mycket i numerärt underläge, fokuserar på att inte släppa in mål bakåt, och att göra det svårt för våra motståndares bästa spelare att prestera på topp.” Till en början lät det inte så roligt; jag ville ju göra mål och poäng! Men ganska snabbt hittade jag min roll, insåg vad jag var bra på och hur jag bäst kunde bidra till att vinna matcher.

Vi gjorde ett bra jobb i tredjefemman (och vi hade kul!). Det gjorde de andra femmorna också och vi vann många matcher. Vi vann för att vi hade en tydlig strategi och målsättning, vi hade koll på varandras kapacitet och förmågor, vi visste våra roller och hur vi skulle bidra på bästa sätt – och vi hade ett tydligt ledarskap som höll samman laget och visade vägen. Vår coach hade förmågan att lyfta fram goda och viktiga insatser, oavsett om det handlade om att göra mål eller spela bra i numerärt underläge.

En fungerande helhet
Att spela i tredjefemman kan liknas vid att vara en del av en stödprocess. Det är trots allt inte av den som målen normalt sett produceras. Men det finns hockeylag som satsar allt på en förstklassig huvudprocess (jämför förstafemma) men missar att tänka på tredjefemman och säkerställa att laget som helhet fungerar. De kanske gör sex mål framåt men släpper in sju bakåt. På samma sätt finns det verksamheter som har en produkt av världsklass men missnöjda kunder – då kommer inte målen uppnås. Likt det faktum att man inte vinner några hockeymatcher utan tredjefemman blir det svårt att nå sina mål som organisation utan väl fungerande stödprocesser.

I en processorienterad organisation är det som ledare/chef viktigt att kunna greppa helheten och samtidigt kunna lyfta fram hur olika delar samverkar och bidrar till ett lyckat resultat. Det är viktigt att både chefer och medarbetare har insikt i verksamhetens olika delar och vilka strategier, mål och delmål som finns samt hur de ska uppnås. Det är viktigt att alla har koll på sina respektive roller och hur man på bästa sätt bidrar. Till sist, det är viktigt att alla även har en grundförståelse för processorientering, det räcker inte att denna kunskap finns inom vissa delar av verksamheten.