Det vi inte ser är ofta det viktigaste

Tänk bara fastigheter:

Ofta pratar vi om fastigheter som om de vore byggnader. Men fastigheter är fast egendom och fast egendom är jord – marken som byggnaden står på.

(Jordabalken 1 kap §1): Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

Särskilt när det gäller stora byggprojekt är just marken avgörande – dess läge, dess pris, osv. Tillgången på mark och dess exploatering är en starkt begränsande faktor för byggandet. För de flesta av oss är detta dock inte uppenbart. Vi tänker oss att fastigheter är hus och att det är huset som är det viktiga. Men till och med arkitektbyråer har idag anställda som bara arbetar strategiskt med markfrågor. För exempelvis Skanska och NCC är projekt som Förbifart Stockholm viktiga i första hand därför att det ger dem möjlighet att exploatera strategiskt viktiga fastigheter i anslutning till vägen. Vägprojektet i sig har mycket pressade marginaler.

Eller tänk epicentrum: ofta använt som en metafor och betraktas som mittpunkten (”kärnan”) av en jordbävning – där allt händer. Men i själva verket är epicentrum bara punkten för reaktionen på ytan. Mittpunkten för själva jordbävningen, som orsakar reaktionen på ytan, är belägen under jordskorpan och kallas hypocentrum. Detta begrepp är så ovanligt på svenska att det rödmarkeras i Word när jag nu skriver det.

Bilar, vad är det? Till absolut största delen är bilen en bottenplatta – drivlina, hjul, motor, styrning, transmission, osv. Utvecklingsmässigt tar det cirka 4 år att utveckla en bottenplatta och cirka 70 % av bilens komponenter sitter här. Kaross och interiör tar inte mer än halva tiden att utveckla. Men för de flesta av oss är det karossen som är bilen. ”Volvo släpper en ny bil”, kan det heta från vår lokala biltillverkare. Men ofta är det en ny kaross på samma bottenplatta som använts tidigare – både i Volvobilar och andra bilar. Volvo XC60 och Ford Kuga är exempelvis till största delen samma bil. Det som skiljer är i överbyggnaden. Nya Volvo XC90 som lanserades för några månader sedan är däremot en ny bil (på riktigt). Den bottenplattan har aldrig tidigare använts. Sedan kommer det att släppas många ”nya” bilar, som ser helt olika ut. Men till cirka 70 % är de samma som XC90.

Vad är ett IT-system? Är det ikonerna och sökvägarna? Nej, till största delen är ett IT-system arkitektur, algoritmer och databas. Det vi ser och det vi tänker som ett program är i själva verket bara den glättiga ytan som låter oss vanliga användare använda den avancerade tekniken. Tänk Google: En sökruta som ger svar på alla våra frågor – hur enkelt som helst. Men det är det inte. Det tog över ett decennium innan Googles konkurrenter lyckades förstå hur logiken och algoritmerna som ligger till grund för sökrutan fungerar.

När vi blandar ihop det som vi ser med den underliggande strukturen, som är det som faktiskt ligger till grund för hur allting fungerar – då uppstår lätt frustration. För att bli framgångsrika måste vi förstå komplexiteten – då förstår vi exempelvis hur vår verksamhet fungerar, hur sambanden i vår affär ser ut och varför våra medarbetare reagerar som de gör.