Fastighetsbranschen blomstrar i Almedalen

På ”De extremt tråkiga människornas variant av Way Out West”.

Det fick jag höra, av en oidentifierad radiopersonlighet, att det också kallas när jag i onsdags spatserade genom Österport i Visby. Almedalsveckan – detta supermöte, detta supervalår, lite spännande måste det väl ändå vara?

Bland de 3308 evenemang som Almedalsveckan erbjuder, valde jag att spänna ögon och öron lite extra för några av de som berörde fastighetsbranschen. Och det var en ansenlig mängd samtal, seminarier och mingel som erbjöds inom just bygg och fastighet. Enligt de mer rutinerade besökarna som jag språkade med har fokus på denna bransch ökat stadigt de senaste åren under Almedalsveckan.

Det hölls föredrag och diskussioner om avyttringar i allmännyttan, stadsbyggnadsplanering, och bostadsmarknadens betydelse som dragningskraft för globala talanger. Men det var två övergripande ämnen som stod ut lite extra: upprustningen av miljonprojektet och startskottet för massproduktion av nya bostäder.

Att upprustningen av fastigheter byggda på 60- och 70-talen är en omfattande historia råder inga tvivel om; i många fall är behoven akuta. I Almedalen blev det tydligt hur de båda politiska blocken anser att finansieringen av miljonprojektupprustningen bör gå till; Alliansen anser att kostnaden ska bäras direkt av fastighetsägare och hyresgäster som bor i upprustade bostäder, medan de rödgröna talar om en statlig subventionering.

Under veckan lovade Alliansen att uppföra 100 000 nya bostäder och ackompanjerade detta med ett förslag om beskattning av kommersiella fastigheter i attraktiva regioner. De Rödgröna stödjer i grunden förslaget om ett kraftigt ökat bostadsbyggande, samtidigt som de i sin tur sneglar mot förslag om höjd bolagsskatt och begränsad möjlighet till ränteavdrag. Trots olika syn på beskattningen kan fastighetsbranschen förvänta sig en betydande efterfrågeökning på uppförande av nya bostäder, oavsett färg på det kommande politiska styret. Det omtalade regelverket, som många menar försvårar och förlänger byggprocesser, nämndes i en del sammanhang. Dock utan några direkta djupdykningar avseende lösningar och nya förslag…

Efter ett par dagar i Almedalen konstaterar jag att politiker, intresseorganisationer, och aktörer på marknaden är eniga om att fastighetsbranschen går en spännande tid till mötes, med stora utmaningar, möjligheter och förändringar – både på kort och på lång sikt. Lägg därtill Riksbankens ”chocksänkning” av räntan som inte kan ses som något annat än en passning till politiken – ”nu är det upp till er att hantera bostadsbubblan!”

Flera avgörande faktorer kommer att bli tydliga efter valdagen den 14 september. Samtidigt går det inte att luta sig tillbaka och invänta direktiv från politiskt håll. Under tiden behöver branschens aktörer förbereda sig på hemmaplan, se över de interna styrkorna och svagheterna.

Företag i fastighetsbranschen behöver nu fråga sig: Hur ser våra utmaningar och möjligheter ut i en expansiv fastighetsbransch? Har vi förutsättningarna som krävs för att blomstra?

Till sist: Almedalen är inte alls de tråkigas Way Out West – det var superspännande och superintressant. Har man tur får man se Carl Bildt eller Åsa Romson dansa.