Förbättring värt hur mycket som helst

Jag läser i en tidning om hur vi människor för 2,5 miljoner år sedan började tillverka vapen med stenspetsar. Detta tros vara en av de enskilt viktigaste stegen i evolutionen av vår utvecklade hjärna. Med stenvapen kunde våra förfäder nämligen skära i tjockhudade djur och krossa ben och därmed få tillgång till högkoncentrerad energi i form av fett, kött och märg, som inte kräver lika kraftig mun. Människosläktets tänder och käkmuskler började därför krympa vilket medförde att kraniet kunde ge plats åt den hjärnexpansion som närdes av den nya, energirika kosten. Allt detta på grund av några stenflisor.

Jag läser i Tor Nørretranders klassiska bok Märk Världen om hur den ungersk-amerikanska fysikern Leo Szilard i sin strävan att driva ut Maxwells demon redan 1929 presenterar en möjlig lösning. Den misslyckas förvisso, men härigenom läggs grunden till binära tal och hela den moderna informationsteorin. Därifrån har vi utvecklat datorer och allt det som de har möjliggjort.

Jag lyssnar till den svensk-amerikanska forskaren och författaren Frans Johansson när han beskriver hur det inte finns någon universell metod att uppnå framgång (The Click Moment). Vid en närmare studie av de största affärsmässiga framgångarna i modern tid kan han konstatera att vägen dit framförallt har varit präglad av slumpen. Det finns sätt att öka sannolikheten för framgång, men det finns ingen metod och inga recept. Jim Collins beskriver något liknande i sin tappning.

Mot den här bakgrunden kan vi även betrakta processoptimering och kontinuerligt förbättringsarbete. Vi kan inte på förhand beskriva vilka värden som kommer att skapas, eller hur – eller ens vem eller vilka som kommer att göra det.

På Ekan Management vet vi en hel del om modeller och arbetssätt för kontinuerlig förbättring, vi vet massor om flaskhalsar och hur optimal takt i olika sekvenser/aktiviteter påverkar processens produktivitet. Men det är bara det som är – som stenflisorna. För blotta ögat är det simpelt och enkelt. Det är först när vi använder den här kunskapen i våra kunders miljöer som det uppenbarar sig vad resultatet blir.

Så på frågan, ”Vad är kontinuerlig förbättring värd?”, är svaret enkelt i min värld, dvs. ”Ingen kan svara exakt. Men sannolikt hur mycket som helst.”