Framtiden skapas på ytterkanten

Just nu arbetar jag med en väldigt insiktsfull och modig kund. En organisation som vågar kasta upp allt i luften för att stegvis skapa en ny verklighet. Men det sker inte slumpartat – inte alls. Förändringen är i högsta grad ett medvetet beslut. Denna kund vet att ”The future happens at the fringe”, som managementgurun Gary Hamel predikar.

Vad ledningen vill åstadkomma är kundfokus och innovationskraft. För att nå dit omformas hela ledningsmodellen från organisering och roller till ledningsprocesser för planering, uppföljning, förbättringsarbete, affärsutveckling med mera. Målbilden är en organisation där ledare och medarbetare tar gemensamt ansvar för att leda företaget in i framtiden. Ett stort förändringsarbete som ni förstår.

Under en förändringsprocess av denna dimension är det lätt att bli frustrerad, att tappa orken och att hamna tillbaka i så som man alltid gjort. Då kanske det är en tröst att höra att det är helt naturligt. För några veckor sedan kunde vi ta del av nobelpristagaren Daniel Kahnemans forskning kring mänskligt beslutsfattande i SVTs Vetenskapens värld. Kahnemans forskning visar bland annat att intuitionen tycks ha större inflytande över vårt beslutsfattande än vi själva tror. Och med tillägget att vår hjärna är lat (gärna tar genvägar) så är det givetvis mycket lättare att agera utifrån tidigare erfarenheter och vanor, vanor som vi genom förändringsarbetet vill ändra på.

Men om det är så jobbigt att tänka nytt – är det då verkligen värt det? För att återgå till vår gode vän Hamel och hans kollegor, så som Professor Julian Birkinshaw vid London Business School, så handlar det inte om nyttokalkylering utan om överlevnad. För att kunna konkurrera idag och i framtiden måste vi anpassa ledning och styrning av våra organisationer till hur verkligheten ser ut. En verklighet som omfattar konstant förändring, globala marknader, lättillgänglig information och kunskap, högutbildade kunder och medarbetare, och så vidare, och så vidare.

Så sätt igång, och kom ihåg – framtiden skapas på ytterkanten!

För inspiration i ämnet, besök gärna Beyond Budgeting Institutes Youtube-sida där vi samlar intressanta videoklipp inom ämnet Management Innovation.