Hur blev processutveckling plötsligt enkelt?

Metoder och verktyg kopplade till Lean beskrivs ofta som mycket enkla – som sunt förnuft. Det är inte min uppfattning. Visst är det relativt enkelt att beskriva och visa exempel på hur 5S, 5 Why, Fishbone, Kano, Force field och A3-analys används. Men det kan även sägas om en svarv; Själva verktyget är simpelt men det krävs kunskap och skicklighet för att använda svarven så att resultatet blir tilltalande och användbart.

För många verksamheter är processorientering – en grundläggande del av Lean, i sig en stor utmaning. Och utan processorientering blir användningen av metoderna tämligen meningslös. Denna aspekt av Lean talas det sällan om.

Andra metoder och verktyg kan vara svåra att förstå ens i teorin. Jag tänker på de statistiska verktyg som är nödvändiga för att utvärdera processer, exempelvis frekvenstablå, histogram, stratifierings­- och paretodiagram. Varifrån kommer idén att våra sjuksköterskor, hamnarbetare och fastighetsskötare skulle ha en naturlig fallenhet för statistiska analyser och teoretisk verksamhetsplanering? Det är en sak att titta på och förstå en väl genomarbetad leantavla – en helt annan att utveckla den.

Lean är inte sunt förnuft. Det kräver yrkeskunnande som det mesta annat. För att lyckas krävs medvetna beslut från ledningen och expertis för att guida verksamheten i förbättringsarbetet.