Ibland är igår = imorgon

– Vi lever i ständig förändring
och
– Det går mycket snabbare nu

Uttalanden som vi hör dagligen om den tid vi lever i. Överdrivet tycker någon. En självklarhet säger någon annan. Men oavsett vad vi tror, anser och tycker om världen i stort, varför inte titta på den närmiljö du och jag lever i idag.

I mitt jobb har jag förmånen att stöta på många olika världar och närmiljöer. Företag och organisationer som på vissa sätt liknar varandra men på många andra sätt har helt olika förutsättningar. Ändå skiljer det sig förvånansvärt lite i hur man budgeterar och prognostiserar för framtiden. Här finns en stor outtagen effektiviseringspotential och konkurrensfaktor. En potential som vilar på antagandet att ”Ibland är igår = imorgon”.

I budgetarbetet (som senare görs om till uppdaterade budgetar, ofta kallade P1, P2 och P3) lägger man ner otaliga arbetstimmar för att räkna sig fram till hur nästa år kommer att se ut för kostnader som med största sannolikhet kommer att vara mer eller mindre oförändrade. Vilka är dessa kostnader i din närmiljö?
Tips nummer 1: Kopiera utfallet för innevarande år till nästa års budget för kostnader som är desamma från år till år. För mer avancerad nivå använd data och trender från några år tillbaka.

Intäkterna däremot rymmer för de allra flesta en större osäkerhet. Men också på kostnadssidan kan ni med stor säkerhet finna kostnader som ni, givet er specifika affär och branschförhållanden, har mycket svårt att bedöma. Åtminstone inte på den detaljerade kontonivå som många verksamheter väljer att budgetera på. Ändå försöker många företag förgäves att fatta beslut under höstens budgetprocess som det vore mycket bättre att fatta längre fram, när man bättre kan värdera var insatser och resurser gör bäst nytta.
Tips nummer 2: Budgetera inte på kontonivå. Det är med största sannolikhet inte relevant för din verksamhet.

Sedan finns det företag som går ännu längre, som valt att helt och hållet bortse ifrån den traditionella budgetprocessen. Så det får bli tips nummer 3. Vill du veta mer om detta så rekommenderar jag följande länk: http://1company.se/inspelat-webinar-vad-hander-efter-budgetstyrning/

Ibland är igår = imorgon. Men för det mesta vet vi inte vilka utmaningar och möjligheter som framtiden har att ge. För egen del tycker jag att det känns rätt så spännande.