Innovativ äldreomsorg

Det är klart man måste gå på KOMMEK, det är ju här man får reda på vad som händer”. Så sa en exalterad mässdeltagare som jag stod och småpratade med i vår monter på KOMMEK-mässan häromveckan. Det lät lovande tyckte jag, då det var första gången jag var där, och hade höga förväntningar på både intressanta samtal och seminarier. Vem vill inte veta vad som händer?

Visst visade mässprogrammet ett mångfacetterat innehåll, med allt från styrningsseminarier, den förändrade ekonomrollen, hur man vänder förlust till hållbar vinst samt presentation av årets Tillväxtkommun. Jämte dessa programpunkter var det detta supervalår flera politiska debatter där både Alliansen och de Rödgröna, om än med olika ordval, var överens om att effektivitet och kvalitet är ledorden för en fortsatt välfungerande offentlig sektor i Sverige.

Bland alla de seminarier som bjöds under dagarna valde jag att fokusera lite extra på de som handlade om äldrevården. Jag har själv arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen i flera år, och det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat. De äldre lever allt längre och ställer tillsammans med anhöriga också högre krav samtidigt som resurserna är knappare.

För att äldreomsorgen ska fungera så utmanas därför kommunerna till att tänka nytt ”hur kan vi erbjuda god vård och omsorg med nya förutsättningar att förhålla oss till”? Ett exempel som presenterades var ett projekt som handlade om teknik i hemmet, där de äldre bland annat kan kommunicera med relevant personal via en datorskärm. De fick även lära sig att använda surfplattor för att kunna hålla kontakt med anhöriga, eller för att via Facebook hitta andra äldre i samma situation och därmed öka sitt sociala liv. Genom detta arbetssätt involverades de äldre i sin vårdplanering. De fick valet att antingen testa nya arbetssätt och hjälpmedel, eller så kunde de välja det traditionella sättet. Över hälften valde det innovativa sättet med tekniska hjälpmedel i hemmet. Genom att förverkliga de innovativa idéerna blev de äldre mer involverade i sin vård, de kände en ökad trygghetskänsla samt att resurserna kunde användas mer effektivt till de äldre som behövde träffa fysisk personal.

Genom att våga testa nya saker, och ibland också våga misslyckas, kan utvecklingen gå framåt. Det kan i sin tur leda till ökad effektivitet och förbättrad kvalitet. Genom att dela med sig av sina lärdomar behöver inte alla enskilda organisationer och verksamheter uppfinna hjulet på nytt. Ett samtal med en mässbesökare strax innan mässan stängde sammanfattade dagarna bra: ”jag har pratat med många olika personer från olika organisationer och de har delat med sig av hur de arbetar. Det har gett mig många tips och idéer, nu ska jag gå hem och anpassa dem till min verksamhet”. Så visst hade han rätt, den exalterade mässdeltagaren, på KOMMEK händer det.