Kravställ IT-stödet baserat på behov – inte funktion

När det var dags att titta på ett nytt kök till huset gick vi runt till samtliga köksleverantörer och det pratades om hällar och varmluftsugnar både högt och lågt. Alla hade den bästa lösningen i och med sina alldeles unika produkter som de ville sälja på oss. Om vi var snabba och passade på, kunde de nog tänka sig att skjuta in en liten rabatt.

Till slut satt vi i soffan, alldeles överösta med glansiga kataloger med bilder på vackra hushållsartiklar, men vi var inte särskilt mycket klokare. Alla var ju bäst på något.

Men en dag träffade vi en säljare som visste hur man fångar en stressad småbarnsfamiljs renoveringsbehov på bästa sätt. Hon ställde de besynnerliga frågorna: ”hur ser ni på matlagning?” följt av ”varför är det viktigt för er?”.

Vi blev lite brydda, vi hade fått många frågor om blanka luckor och rostfria vitvaror, men vi hade aldrig reflekterat kring hur vi såg på matlagning och varför det var viktigt för oss. Säljaren stod emellertid på sig och vi ägnade en lång tid i butiken åt hur vi såg på matlagning, hur och vilka som använder vårt kök, vilka behov vi har idag kontra hur behoven kommer att utvecklas allt eftersom familjen utvecklas, etc.

Det var annorlunda och ganska ansträngande, men gradvis fick vi en bild av hur vi faktiskt såg på matlagning och användandet av köket. Kraven kring spisens wattal eller den självavfrostande frysen i all ära, men det viktigaste är vad vi ska göra i köket och vilka som ska vara med.

I min yrkesroll hamnar jag ofta i diskussioner kring införskaffande av nya, eller översyn av befintliga IT-system. Alldeles för ofta rör sig kundens (och leverantörens) tankar kring krav gällande systemets tekniska specifikationer och möjliga funktioner. Man glömmer, eller väljer att bortse från, de behov verksamheten har och hur systemet ska bli ett stöd för den.

När vi vågar utmana de djupt rotade tankarna kring den funktionsorienterade kravspecifikationen och istället lägga tid och energi på att reda ut vad verksamheten verkligen behöver, då kan IT-systemet nå sitt mål att bli ett stöd som skapar mervärde för verksamheten.

Köket är nu på plats och det blev varken högblanka luckor eller rostfria vitvaror. Men en känsla av lugn harmoni infinner sig i vårt nya kök och samtliga familjemedlemmar känner att kökets olika delar underlättar för deras vardag, oavsett om det rör sig om skapandet av kulinariska läckerheter, kakbak eller fingerfärgsmålning.