Trendspaning HKveckan 2019

Under veckan har Västsvenska Handelskammaren anordnat deras årliga Handelskammarveckan och denna gång handlade det om alltifrån trendspaningar lokalt och globalt till morgondagens ledarskap. Ekan var på plats och deltog i spännande dialoger med andra företag verksamma i Västsverige.

Det finns globala utmaningar som påverkar oss alla såsom möjligheten för ett globalt maktskifte från USA till Kina, Brexit, protektionism vs. frihandel, miljö och klimatfrågor. Alla dessa utmaningar diskuterades av årets panel. När deltagarna röstade inom de olika frågorna var det trots diskussionerna, en relativt positiv vy som framkom. Det är mycket svårt att förutspå framtiden, men det som lyftes ett antal gånger är att vi tillsammans måste göra vår del för att påverka trenderna mot det som många av oss tror på: Frihandel, öppenhet, jämställhet och hållbarhet.

Från globalt till Västsverige sker det mycket i vår del av världen trots att vi till storleken av invånare är ganska små. Göteborg med omnejd är verkligen en stad i utveckling och expansion där det sprudlar av idéer, teknologiutveckling och framförallt stora infrastrukturella projekt. Detta gör att det utvecklas en helt annan företagsmiljö där många nya aktörer dyker upp på den Västsvenska marknaden. Diskussionerna gav energi och motivation att vi faktiskt har en helt fantastisk möjlighet att tillsammans skapa framtidens städer.

Vidare diskuterades det moderna ledarskapet och framtidens ledarskap där frågor dök upp som exempelvis: Hur viktig kommer ledaren att vara i framtiden? Vad kräver den nya generationen som nu kommer in på arbetsmarknaden? Hur kommer AI att påverka ledarskapet? Det som konstaterades är att vi faktiskt inte vet, men att egenskaper som lyhörd, mänsklig och samarbetsvillig troligen är högst relevanta för att ta sig an framtidens utmaningar.

När jag reflekterar kort över dagarna är det väldigt tydligt att många företag oavsett branscher stöter och blöter liknande frågor i denna dynamiska och snabbfotade värld. Detta är något som vi på Ekan arbetar med när vi möter våra kunder då vi ofta hjälper andra företag att försöka anpassa sina organisationer att hänga med i utvecklingen. Vikten av att dela erfarenheter med varandra och att ta tid att reflektera för att hitta rätt är av yttersta vikt. När vi arbetar med förändringsarbeten är det ofta några av dessa utmaningar som diskuterats under veckan som ligger till grund för förändringen i slutändan.

Min kollega Ulf Tengroth lyfte ett citat från veckan, ”Det var inte bättre förr, det var du som var bättre förr”. Låt oss därför reflektera och fundera om hur vi kan fortsätta utvecklas tillsammans.