Vi är bland de mest kreativa i världen!

Bloomberg rankar Sverige som nr 2, endast slagna av Sydkorea, bland världens mest innovativa länder! Vi befinner oss också geografiskt i en progressiv region, tillsammans med Tyskland (5),  Danmark (6), Finland (9) och Norge (14). Är det inte fantastiskt!? Under 2000-talets inledning har vi haft stora exportframgångar i kreativa branscher som mjukvaruspel och musik. I båda dessa grenar tillhör Sverige det absoluta toppskiktet. Den nordiska deckargenren, utomlands kallad Nordic Noir, är nu den bäst säljande kriminalgenren i exempelvis i Storbritannien. I förra veckan skrev Johan Staël von Holstein på Facebook om hur Sverige, enligt honom, till slut blivit det entreprenörsdrivna land som han länge drömt om.

Men vi svenskar är världskända även för något annat inom det kreativa området. Något som inte är lika känt hos den breda massan: Vi är väldigt framgångsrika inom Management Innovation, kortfattat hur vi utvecklar styrningen och ledningen av våra företag och verksamheter för att kunna vara effektiva i en värld i ständig förändring. Vi har exempelvis Svenska Handelsbanken (SHB) som redan på 70-talet avvecklade sin budget som tongivande styrinstrument (se Beyond Budgeting). SHB har även rönt stort intresse för sitt progressiva incitamentsprogram Oktagonen. Vi har storföretag som SKF och Scania som blivit internationellt prisade för sina framgångsrika produktionsmodeller, vilka bägge bygger på ständig processutveckling. SKF:s koncernchef Tom Johnstone belönades exempelvis 2006 som förste europé med ISSSP Premier Leadership Award för sina framgångar med Sex Sigma på SKF. På Ekan Management satsar vi helhjärtat på att hjälpa våra kunder att lyckas med sin management innovation – utveckling av framåtblickande ledning och styrning.

Är det så att några få har lyckats väl och att vi andra orättmätigt tar åt oss av äran? Nej, säger jag. Och detta är viktigt: Vi kan alla ta åt oss äran av att vara med och utveckla ett öppet samhälle som utgör själva grogrunden för kreativitet. Vi bedriver i stora drag ett ledarskap som präglas av prestigelöshet och involvering. Och vi är, trots allt vi läser om oss själva i tidningarna och ser på TV, öppna för nya tankebanor och vågar testa nytt.

Om Sverige under andra halvan av 1900-talet präglades av Det industriella undret, kan man lugnt säga att 2000-talets Sverige än så länge har präglats av Det kreativa undret. Tråkigt nog känns det som att detta inte har hunnit bli en del av den svenska självbilden än. Därför tycker jag det är dags att slå ett slag för att vi svenskar är bland de mest kreativa i Världen! Och det är väldigt bra, för är det något vi kommer att behöva vara i framtiden så är det kreativa. Låt oss göra det till vår komparativa fördel, som nationalekonomerna kallar det. Framtiden ser ljus ut!