Den moderna stödfunktionen

Ekonomi- och affärstödet ska leverera ett utmanande och affärsnära beslutsstöd samt effektiva ekonomiska stödprocesser genom att vara en aktiv och framtidsinriktad partner med såväl expertkunskap som bred kompetens.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf