Strategiskt programkontor och portföljstyrning

Gör rätt sak, och gör den rätt

En investerare sammanställer en portfölj baserat på en genomtänkt strategi, genom att uppskatta och analysera risker, belöningar, exponering mot marknader och balansen i portföljen. För att vara konkurrenskraftiga behöver ett modern programkontor ha förmågan att tillämpa samma metodik i sin projektportföljhantering och säkerställa att projekten genomförs på effektivast möjliga sätt, med hög leveransprecision.

I verkligheten är det inte alltid så att sammansättningen av projektportföljen är baserad på en grundmurad förståelse för projektets bidrag till verksamheten, det förväntade affärsvärdet, resursernas tillgänglighet och risken som varje projekt medför. Bristande information innebär att resurser ofta spenderas på att göra fel saker vid fel tidpunkt.

För att säkerställa att avkastningen på investeringen förbättras behöver projekten prioriteras, styras, samordnas och ledas på ett genomtänkt sätt. Först då kan förväntade affärsvärden uppnås de allokerade resurserna användas på bästa sätt.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf