Catarina Guldberg

Catarina har en socionomexamen samt 2 års studier i beteendevetenskap från Lunds universitet. Hon är Diplomeradl KBT terapeut och Certifierad EFT terapeut (Emotional Freedom Techniques). Under 17 år arbetade hon som chef inom privat och offentlig verksamhet. I sin roll som HR chef har hon arbetat med organisationsutveckling samt kompetensutveckling enskilt och i grupp. Hon har specialiserat sig på riskbeteende för stress och utbrändhet/utmattning. I sin bok ”Din stress påverkar mig” ger hon konkreta råd och tips om hur en chef kan hantera medarbetare som stressar utan att själv påverkas negativt

Catarina är en mycket uppskattad konsult i sina uppdrag omfattande chefshandledning och coachning av medarbetare ofta har en koppling till arbetsmiljö, stress och ledarskap.