Magnus Jonsson

Magnus Jonsson är en erfaren facilitator, ledarutvecklare och handledare/coach. Han har genomfört uppdrag med chefer och ledningsgrupper på olika nivåer. Magnus är managementkonsult med bred erfarenhet från olika branscher såväl offentligt som privat.

Magnus har en gedigen bakgrund som personalchef och -direktör och har arbetat såväl operativt som konsultativt i mer än tjugo år. Han arbetar med förändringsledning, organisationsutveckling, chefs- och ledarskapsutveckling, chefs- och medarbetarcoachning, ledarskapsutbildningar, konflikthantering och processutveckling

Magnus har ett faciliterande arbetssätt som syftar till att underlätta förändring, skapa delaktighet, engagemang och personligt ägarskap hos såväl chefer som medarbetare. När Magnus arbetar med handledning och coachning innebär det ofta framtagning av en personlig handlingsplan i syfte att planera och genomföra förändring, t.ex. inför utveckling av verksamhet och/eller ledningsgrupp, eller att skapa strategier och planer för att leda den operativa verksamheten på ett effektivare sätt. Utgångspunkten är alltid verksamhetens och individens uppdrag och behov.