Roland Ahlqvist

Associerad seniorkonsult med inriktning IT Governance och leverantörsstyrning inom IT-området. Strategisk IT-rådgivare.