Anna Segerberg

Teamledare Ekans talangpool

Anna har lång erfarenhet av offentliga verksamheter och god kunskap om politiskt styrda organisationer. Hon är van vid att arbeta med både politiker och tjänstemän; chefer och medarbetare. Annas uppdrag omfattar framförallt organisations- och verksamhetsutveckling, genomlysningar samt följeforskning/lärande utvärdering. Hon är ofta projektledare i sina uppdrag, och är även en van moderator och facilitator.  Anna är civilekonom med en magisterexamen i strategisk och operativ ekonomistyrning från Handelshögskolan i Göteborg. Hon är även utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer.