Christian Maloney

Teamledare Organisation & Ledarskap

Christian är en rutinerad ledare och chef med erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet i Sverige, England och Kanada. Han har en bred akademisk bakgrund med examina inom systemvetenskap, ledarskap, pedagogik och psykologi. Christian arbetar ofta med chefs- och ledarutveckling samt i förändringsprojekt med höga krav på effektiv involvering. Hans förståelse för samspelet mellan politik och verksamhet gör att han ofta anlitas för komplexa uppdrag inom den offentliga sektorn. Christian är certifierad projektledare (PMI), certifierad managementkonsult (CMC) och utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer.