Christoffer Mathiasson

Affärsområde Fastighet

Christoffer har examen i både ekonomi och informatik samt bär med sig tidigare erfarenheter som projektledare hos en systemleverantör. Christoffer arbetar i första hand med uppdrag inom processutveckling och upphandling och implementering av verksamhetssystem. Han har god kunskap och kompetens kring att stötta organisationer i de förändringar som IT-stöd medför i verksamheter. Christoffer är certifierad projektledare enligt PMP.

Christoffer Mathiasson är sedan 2013 ansvarig för affärsområde fastighet på Ekan Management.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.