Christoffer Mathiasson

VD

Christoffer är senior managementkonsult (CMC) och har mångårig erfarenhet av att utveckla företags och organisationers värdeflöden. Han är expert på strategisk och operativ processorientering, digital informations- och arkivstyrning, samt kravställning och implementering av verksamhetssystem. Christoffer har examen i ekonomi och informatik vid Göteborgs Universitet och är bland annat certifierad projektledare enligt PMP.

Christoffer är VD för Ekan sedan 2022.