Christoffer Mathiasson

VD

Christoffer är senior managementkonsult (CMC) och har mångårig erfarenhet av att utveckla företags och organisationers värdeflöden. Han är expert på strategisk och operativ processorientering, digital informations- och arkivstyrning, samt kravställning och implementering av verksamhetssystem. Christoffer har examen i ekonomi och informatik vid Göteborgs Universitet och är bland annat certifierad projektledare enligt PMP.

Christoffer är VD för Ekan sedan 2022.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.