Evelina Kambre

Ansvarig Extern kompetens

Evelina är en av våra seniora konsulter med fokus på strategisk rådgivning, förändringsuppdrag samt ledar- och individutveckling. Evelina är en mycket uppskattad moderator vid storgruppsevenemang Hon har även mångårig erfarenhet som chef från stora koncerner. Hon har bred erfarenhet från olika branscher som t ex sjuk/hälsovård, fastighet, telekom och statlig förvaltning. Evelina är internationellt certifierad enligt CMC, utbildad coach och ansvarar även för vårt Stockholmskontor.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.