Malin Wennebro

vVD

Malin har lång erfarenhet av att stödja företag och organisationer att utveckla och implementera nya styr- och ledningsmodeller med fokus på målstyrning. Hon är starkt engagerad i utveckling av innovationer inom verksamhets- och ekonomistyrning, bland annat inom ramen för nätverket Beyond Budgeting Round table. Malin ingår även i Ekans team av experter inom CFO office och Beyond budgeting.

Malin har särskilt stor erfarenhet av fastighets- och energibranschen, vårdsektorn samt politiskt styrda organisationer. Hon är internationellt certifierad enligt CMC och är vice VD för Ekan.