Peter Thorslund

Marknad, Kvalitet & Miljö

Peter har mångårig erfarenhet av att stödja organisationer att implementera metoder för strukturerat utvecklingsarbete och utvecklingsinriktat ledarskap.  Han har specialistkompetens inom förbättringsarbete och processutveckling. Peter har särskilt stor erfarenhet av verksamhets- och processutveckling inom olika branscher som vård, automotive och fastighet. Han drivs av att få hjälpa till och skapa känslan av att verksamheten befinner sig i Zonen – Alla har ett syfte, alla har rätt förutsättningar, allt flyter på och det är roligt!

Peter sitter i Ekan Managements ledningsgrupp med ansvar för kvalitet, kunskapsöverföring och miljöfrågor.