Peter Thorslund

Kvalitet & Marknad

Peter är en erfaren managementkonsult med mångårig erfarenhet av att stödja organisationer med metoder för strukturerat utvecklingsarbete och utvecklingsinriktat ledarskap.

Peters specialistkompetens står på två ben, där det ena handlar om ledarskap och verksamhetsutveckling; förbättringsarbete och processutveckling, agil verksamhetsstyrning (certifierad enligt SAFe) och strategisk målstyrning. Det andra benet handlar om systemnära frågor som system- och businessarkitektur, säkerhetsskydd och kravställning.

Peter trivs bäst i gränslandet mellan strategi och verksamhet. Han drivs av att vara med och skapa känslan av att verksamheten befinner sig i Zonen – Alla har ett syfte, alla har rätt förutsättningar, allt flyter på och det är roligt!

Peter har en ek. kand. inom management av tillväxt från Handelshögskolan i Göteborg. Han sitter i Ekan Managements ledningsgrupp med ansvar för marknad, kvalitet, säkerhetsskydd och hållbarhetsfrågor.