Peter Thorslund

Kvalitet & Marknad

Peter har mångårig erfarenhet av att stödja organisationer att implementera metoder för strukturerat utvecklingsarbete och utvecklingsinriktat ledarskap.  Han har specialistkompetens inom förbättringsarbete och processutveckling, samt strategisk målstyrning. Särskilt fokus har under senare år legat på målorienterad verksamhets- och processutveckling inom olika branscher som vård, automotive och fastighet. Han drivs av att få hjälpa till och skapa känslan av att verksamheten befinner sig i Zonen – Alla har ett syfte, alla har rätt förutsättningar, allt flyter på och det är roligt!

Peter sitter i Ekan Managements ledningsgrupp med ansvar för marknad, kvalitet, kunskapsöverföring och miljöfrågor.