Petra Bredehorst

Affärsområdesansvarig Digitalisering inom offentlig förvaltning

Petra Bredehorst är senior managementkonsult och expert inom informationshantering. Petra är utbildad ingenjör inom industriell ekonomi med en master i finans. Hon har en bakgrund inom banksektorn där hon arbetat med processutveckling i internationella miljöer. Petra är en van förändringsledare och har lång erfarenhet att leda stora och komplexa projekt inom både privat och offentlig sektor med erfarenhet från statliga myndigheter, kommuner, fastighetsbolag, medicinteknik och fordonsindustrin.Petras främsta kompetensområden innefattar tjänstedesign, genomlysning och förbättring av informationsmodeller, processutveckling, kravställning och implementering av nya systemstöd och digitala arbetssätt.

Petra är affärsområdesansvarig för Digitalisering inom offentlig förvaltning.