Petra Lundgren

Teamledare Verksamhets- & Ekonomistyrning

Petra är en erfaren managementkonsult och projektledare med inriktning mot organisations- och verksamhetsutveckling. Hon har särskilt stor erfarenhet av offentliga verksamheter och bolag, fastighet och shipping.  Petra anlitas även för analyser kopplade till nya IT-lösningar samt som projektledare vid upphandling och implementering av verksamhetssystem. Petra är certifierad managementkonsult enligt CMC och Prince2-projektledare.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.