Torbjörn Grahn

Teamledare Informationshantering

Torbjörn är civilingenjör med mer än 25 års erfarenhet som konsult, projektledare, ledare och rådgivare. Han har lång erfarenhet av arbete med strategiska frågor, verksamhetsutveckling, utveckling av kvalitets- och ledningssystem samt införande av IT-stöd. Under sin karriär har Torbjörn hittills bland annat varit avdelningschef och VD för konsultverksamheter. 

Torbjörn har branscherfarenhet från fastighet, industri, IT, telecom och offentlig sektor. Han har en bred kompetens inom områdena specifikation, kravställning, upphandling och implementering av IT-lösningar. Torbjörn anlitas också ofta för att genomföra verksamhetsanalyser och utveckla metoder och arbetssätt i verksamhetsutveckling. 

Torbjörn är teamledare för kompetensområdet Informationshantering på Ekan Management