Anders Knutsson

Anders är en erfaren managementkonsult och analytiker. Han projektleder ofta insatser med både offentliga och privata aktörer gällande verksamhetsutveckling, strategi- och styrningsfrågor. Anders har också omfattande erfarenhet uppdrag med fokus på analys- och utredningsfrågor, som t.ex. bransch- och företagsanalyser och finansiella analyser med en extra tyngd i fastighetsbranschen.

Med sin positiva, nyfikna och ödmjuka approach är Anders ofta mycket uppskattad av såväl beställare som verksamhet, vilket bidrar till att uppdraget är väl sammanvävt med kundens organisation och förutsättningar.

Anders har en masterexamen i Innovation and Industrial Management från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.