Anna-Stina Larsson

Anna-Stina är managementkonsult med lång erfarenhet av stötta och vägleda kunder, framförallt i offentlig förvaltning med informationshantering, digitalisering och verksamhetsutveckling. Anna-Stina har specialistkompetens inom att kravställa och införa dokumenthanteringssystem. En stor styrka är att hon även har arbetat strategiskt och operativt med nämndadministration, dokumenthantering, digitalisering och utvecklingsarbete inom kommunala och regionala verksamheter. I den rollen har Anna-Stina arbetat mycket med stora användargrupper såväl som politiker, chefer och tjänstemän. Hon är bland annat en uppskattad utbildare gällande allmänna handlingar och dokumenthanteringssystem.

Vid sidan av projektledningen fungerar Anna-Stina ofta som förändringsledare för nya arbetssätt och vägledning i det praktiska arbetet med dokument- och informationshantering. Hon är målinriktad, strukturerad, flexibel och lyhörd för de behov som finns och uppstår.

Anna-Stina har en magisterexamen i offentlig förvaltning vid förvaltningshögskolan i Göteborg.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.