Berndt Spångberg

Berndt är senior managementkonsult med 30 års konsulterfarenhet inom privat och offentlig verksamhet med bred erfarenhet ifrån bland annat industri, samhällsbyggnad, sjukvård och tech-branschen. Hans akademiska examina utgår ifrån offentlig förvaltning och psykologi.

Han har en gedigen bakgrund som både extern- och internkonsult. I dessa roller har han bland annat utvecklat och genomfört stora chefsutvecklingsprojekt, fungerat som bollplank på VD-nivå och stöttat ledningsgrupper och linjechefer i att leda och driva förändringsarbeten.

Berndts styrkor ligger i bredden av erfarenhet och förmågan att snabbt förstå kundens verksamhet och behov, för att sedan föreslå insatser som leder till att uppnå rätt effekter. Denna expertis och erfarenhet har gjort att han ofta är eftersökt som samordnare och chefsutvecklare i prioriterade samhällsutvecklingsprogram.