Berndt Spångberg

Berndt är senior managementkonsult med 30 års konsulterfarenhet inom privat och offentlig verksamhet. Han har en bred erfarenhet ifrån bland annat industri, samhällsbyggnad, sjukvård och tech-branschen. I hans akademiska examen ingår offentlig förvaltning och psykologi.

Under sin långa karriär har Berndt verkat både roller både som extern- och internkonsult. Han har bland annat utvecklat och genomfört stora chefsutvecklingsprojekt, fungerat som bollplank på VD-nivå och stöttat ledningsgrupper och linjechefer i att leda och driva förändringsarbeten. Genom åren har Berndt också arbetat mycket med verksamheters informationshantering, och då inte minst ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Berndts styrkor ligger i bredden av erfarenhet och förmågan att snabbt förstå kundens verksamhet och behov, för att sedan föreslå insatser som leder till att uppnå rätt effekter. Denna expertis och erfarenhet har gjort att han ofta är eftersökt som samordnare och chefsutvecklare i prioriterade samhällsutvecklingsprogram.