Cecilia Stedt

Cecilia har mångårig erfarenhet från kommunal verksamhet och har haft roller som utvecklingsledare och administrativ chef. Hon har en bredd från olika utvecklingsarbeten tvärs mellan kommunsektorer såsom utveckling av administrativa processer, digitalisering av den politiska ärendehanteringen, upphandling och införande av digitala e-förslag, införande av GDPR samt objektledning av IT-stöd. Cecilia har en politisk magisterexamen från Linköpings universitet.