Elisabeth Novotny

Som managementkonsult drivs Elisabeth av att realisera organisationers uppdrag och strategier med utgångspunkt i vad som driver och motiverar människor. Med sin grund inom ekonomi, kombinerar hon detta med expertis inom projektledning, coaching och ledarskap. Med flera års erfarenhet inom ekonomistyrning, controlling och organisationsutveckling är hon skicklig både på strategiskt och operativt arbete. Elisabeth inledde sin karriär som elitidrottare inom pardans, där hon inte bara drev eget företag utan även coachade andra. Dessa erfarenheter har berikat hennes konsultroll och hon är uppskattad för sin förmåga att strukturera och samordna samt för sin goda kommunikationsförmåga. Elisabeth är en seriös och drivande individ, samtidigt som hon är social och nyfiken av naturen. Med en bred kompetensprofil har hon framgångsrikt hanterat uppdrag inom områden som projektledning, digitalisering, verksamhetsstyrning, ledarskapsutveckling och medarbetarskap. Elisabeth är även en van facilitator av grupper och workshops.