Erik Svenske

Erik är en senior managementkonsult med mångårig erfarenhet hos både företag och offentliga kunder. Branscher där Erik har extra mycket erfarenhet är fordonsindustri och mobilitet/transportsystem där han bland annat har arbetat med produktutveckling, produktledning, teamledarskap, strategi och innovation. Som konsult har Erik mångårig erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling inom dessa områden samt av förstudier, analyser och upphandlingar i offentlig verksamhet.

Över tid har Erik byggt upp en gedigen förståelse för aktuella utmaningar med traditionella arbetssätt och organisationsprinciper i företag och offentliga organisationer. Detta, kombinerat med god kompetens inom lean-agil utveckling, dynamisk styrning och ledarskap samt branschkännedom gör att Erik ofta anlitas som rådgivare och utbildare i förändringsinitiativ och för ledningsgrupper i industri och offentlig sektor.

Erik är Civilingenjör från KTH med påbyggnadsutbildning i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han är också certifierad SAFe Program Consultant och har i den rollen levererat kurser ur Scaled Agile Inc’s kursutbud till ett stort antal kunder.

En stark drivkraft för Erik är att få utmana traditionellt tröga organisationer till att verkligen fokusera på att leverera bättre värde till sina kunder/medborgare och ge sina välvilliga medarbetare den tillitsfulla styrning och ledning som de behöver och förtjänar.