Frej Ramberg

Frej är managementkonsult som ofta tar rollen som business analyst, verksamhetscontroller, projektledare och professional scrum master. Han har erfarenhet från uppdrag i både tech-branschen och automotive. Frej har en perfekt kombination av tekniskt och strategiskt fokus. Vid sidan av uppdrag är ingår han i vårt utforskande arbete kring tillämpad AI.

Frej har en examen inom Industrial and Product Design på Chalmers Tekniska Högskola.