Hanna Westberg

Hanna är en senior managementkonsult och expert inom bland annat produktlivscykel- och produktdatahantering (PLM och PDM). Hon har ca 10 års erfarenhet som konsult men har också hunnit med att arbeta med produkthantering inom exempelvis automotive och inom livsmedelsproduktion.

Hanna har varit delaktig i en rad process- och verksamhetsutvecklingsprojekt, bland annat som IT Business Analyst och som konceptledare vid framtagning av nya system och arbetssätt.