Hanna Westberg

Hanna har en master i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och kommer senast från en anställning på Santa Maria AB där hon arbetade som IT-projektledare. Hanna är Prince2 certifierad. Hon har flerårig erfarenhet av PLM (Product Life Cycle Management) och PDM (Product Data Management) och har bland annat ansvarat för implementationen av ett nytt PDM-system.

Hanna har varit delaktig i en rad process- och verksamhetsutvecklingsprojekt, bland annat som IT Business Analyst och som konceptledare vid framtagning av nya system och arbetssätt.