Helena Blomberg

Helena Blomberg är diplomerad civilekonom med en masterexamen från Göteborgs universitet. Hon har en tidigare anställning inom offentlig sektor, där hon var involverad i stora verksamhetsutvecklingsprojekt med koppling till IT.

Helenas kompetensområde omfattar i första hand verksamhets- och ekonomistyrning, informationsmodeller och beslutsstöd samt upphandling och införande IT-system, ekonomiska processer. Helena har särskilt stor erfarenhet från sjukvård, ledningsstödjande funktioner, fastighetsbranschen och industrisektorn.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.