Helena Blomberg

Helena är senior managementkonsult och expert inom informationsmodellering, managementrapportering och finansiella flöden. Hon är civilekonom med en masterexamen från Göteborgs universitet, och bär även med sig en anställning inom offentlig sektor där hon var involverad i stora verksamhetsutvecklingsprojekt med koppling till IT.

Helena engageras oftast i projekt avseende verksamhets- och ekonomistyrning, ekonomiska processer, informationsmodeller och beslutsstöd samt införande av IT-system. I sina uppdrag intar hon oftast rollen som projektledare eller ämnesexpert.

Helena har särskilt stor kunnighet inom fastighetsbranschen och medicinteknikbolag där hon har mångårig erfarenhet och ofta långvariga kundsamarbeten. Hon har även erfarenhet inom logistikbranschen, sjukvårdssektorn och ledningsstödjande funktioner.