Helena Karlsson

Helena är en erfaren managementkonsult och har de senaste åren framförallt arbetat strategiskt med process- och verksamhetsutveckling med fokus på ökad digitalisering och effektivisering av verksamheter. I många uppdrag ligger fokus på att analysera processer inför en effektivisering eller digitalisering av arbetsuppgifter, uppbyggnad av organisationer samt att driva förändringsresor.

I uppdrag tar Helena roller som projektledare, processledare, förändringsledare, dialogledare, intervjuare samt samordnare. Hon är civilekonom och diplomerad teamcoach. Helena har erfarenhet från både privat och offentlig sektor.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.