Helena Karlsson

Helena är en erfaren managementkonsult med erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Hon har de senaste åren framförallt arbetat strategiskt med process- och verksamhetsutveckling med fokus på ökad digitalisering och effektivisering av verksamheter. I många uppdrag ligger fokus på att analysera processer inför en effektivisering eller digitalisering av arbetsuppgifter, uppbyggnad av organisationer samt att driva förändringsresor. Helena ingår i Ekans team av experter inom Beyond budgeting.

I uppdrag tar Helena roller som projektledare, processledare, förändringsledare, dialogledare och samordnare. Hon är civilekonom och diplomerad teamcoach.