Helene Nuder

Helene är senior managementkonsult med 25 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling. Hon har arbetat med detta i roller som konsult och ledare. Med sitt starka engagemang och målmedvetenhet, guidar och stöttar hon organisationer mot nya eller omarbetade arbetsformer. Det kan vara stöd i ett behov av ny strategisk inriktning, behov att utveckla processer eller stärka med projektledning. Helene stöttar ledare och grupper i att hitta nya förhållningsätt och/eller utveckla sitt gemensamma arbete. Senaste åren har Helene haft flertalet uppdrag för att stärka styrning och ledning av IT-förvaltning och utvecklingsprojekt, både på ledningsnivå och operativ nivå.

Helene är en utpräglad organisatör och relationsskapare. Hon har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet där hon läste inriktningen Organisation och marknad. Under sin karriär har hon byggt på med beteendevetenskap och ledarutbildningar. Hon är certifierad projektledare, etablerare pm3 och förändringsledare.