Hjalmar Carlstein

Hjalmar Carlstein har en ek. master från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Management av Tillväxt). Han har en bakgrund som Business and Marketing Coordinator, där han har arbetat med verksamhetsutveckling och business development för att stärka inre effektivitet. Hjalmar är särskilt intresserad av affärs- och tillväxtstrategier och förändringsledning.