Hugo Bluhme

Hugo har en MBA examen från Matix, Management of Growth – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Som en del av sin utbildning har han varit Management Trainee på BioVentureHub inom AstraZeneca där han bland annat ansvarat för att utveckla en finansiell styr- och uppföljningsmodell för ingående bolag. På Ekan arbetar Hugo med fokus dynamiska styrmodeller och Beyond Budgeting i Sverige och internationellt. Han är även drivande inom utveckling av tillämpad AI – både som en del i Ekans värdeskapande, och våra kunders.