Jesper Winther

Jesper Winther är en erfaren managementkonsult med inriktning på projektstyrning, organisations- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig verksamhet. Uppdragen sker ofta inom området teknik och ekonomi, där Jespers styrkor ligger i att projektleda förändringsprojekt genom att utveckla kundspecifika metoder för ett systematiskt genomförande med en hög grad av involvering och bred förankring.

Jesper har en magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare internationell erfarenhet som affärsutvecklare inom kvalitetsbranschen och kundansvarig inom digital media. Jesper personliga ledarskap har sin utgångspunkt i förmåga att kommunicera, inspirera och motivera andra för att skapa ett positivt förändringsklimat och tillsammans skapa kvalitativa och hållbara lösningar.