Johan Nyström

Johan Nyström är managementkonsult och projektledare, med särskild expertis inom samhällsutveckling. Han har tidigare exempelvis arbetat som strategisk lokalförsörjningsplanerare med fokus på utredning och planering i tidiga skeden, samt projektutveckling. Johan har universitetsexamen inom både statsvetenskap och pedagogik.