Josefin Lidal

Josefin Lidal är utbildad civilekonom och har en mastersexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Josefin är managementkonsult med bakgrund som ekonom i fastighetsbranschen. Hon är väl insatt i verksamheters ekonomiska processer. I uppdrag bidrar hon utöver sitt kunnande med stark kommunikation och positiv framdrift.