Josefin Wallo

Josefin är erfaren managementkonsult med fokus på lednings-och styrningsfrågor, organisation- och verksamhetsutveckling, processkartläggning och kostnadskalkylering. I uppdrag arbetar Josefin som projektledare, verksamhets- och organisationsutvecklare.

Josefin har en master i offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hennes samlade erfarenheter har gett henne mycket god förståelse för ledning och styrning av kommunal verksamhet, kommunala bolag och privata företag. Hon uppskattar att arbeta nära kunden och tillsammans identifiera utvecklingsområden och förslag som leder verksamheten framåt och skapar goda resultat.