Julia Sjöstrand

Julia är en erfaren ledare och chef. Hon drivs av att arbeta med att förverkliga organisationers strategier och nytta/värdeskapande. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig sektor, dess kultur och samverkan.

Julia är uppskattad för sin förmåga att strukturera och samordna organisationsutveckling med goda resultat kopplat till sin kommunikativa förmåga och framåtskridande förhållningssätt. Hon har en bred kompetensprofil med uppdrag inom till exempel samordning, digitalisering, effektivisering och kvalitetsutveckling